Vision og mål

Vi er en selvstændig, uafhængig organisation med en bestyrelse bestående af lokale ildsjæle. Bestyrelsen repræsenterer det frivillige foreningsliv på Mors. Frivilligcentret er stiftet med det formål at støtte og udvikle det frivillige arbejde i området.

Frivilligcentret er en medlemsorganisation, og det betyder at frivillige foreninger, brugere af selvhjælpsgrupper, frivillige og borgere generelt kan melde sig ind, hvis de gerne vil støtte Frivilligcentrets arbejde. Medlemmerne er vigtige for os, fordi det er gennem medlemmerne, vi kan synliggøre vores folkelige forankring i lokalsamfundet