Hvad er en Sorggruppe

En Sorggruppe er en god mulighed for at mødes med andre efterladte eller pårørende i en periode, hvor det kan være svært at stå alene. 

Sorggruppen styres af to frivillige gruppeledere, som har viden om sorgreaktioner og som begge har gennemgået et sorggruppeleder kursus. Gruppen mødes på Frivilligcenter Mors en gang om ugen om eftermiddagen i 10 uger. 

Det er Frivilligcenter Mors, der udbyder grupperne og det er gratis og anonymt at deltage.

Du bliver inviteret til en forsamtale inden opstart. 
Alt, hvad der bliver talt om, foregår under tavshedspligt.

Grupperne er for dig, der:

- er over 18 år
- er pårørende til en alvorligt syg
- eller har mistet en nærtstående til dødsfald
- forstår og taler dansk

Kontakt Karina Lynggaard Zacho i Frivilligcenter Mors for nærmere information