Når sorg bæres i fællesskab

Sorggruppe for pårørende starter op på Mors

August 2022

”Det kan være rart som pårørende eller nær ven at tale med nogen, som ikke er en del af familien eller har en personlig relation til den syge”, fortæller Karina Zacho. Hun er koordinator for den sorggruppe, som Frivilligcenter Mors har startet op.  Godt 200.000 personer i Danmark oplever hvert år en sorg, som kan vare i flere år – eller være livsvarig, og her kan sorggrupper spille en rolle. Sorggruppen på Mors er for pårørende eller andre med tæt relation til mennesker, der lever med alvorlig eller kronisk fysisk sygdom.
I gruppen skabes et fællesskab, hvor deltagere kan opleve at genkende sig selv i andres oplevelser og fortællinger. Den genkendelse er vigtig for at forstå, at ens egne tanker og oplevelser som pårørende er helt normale. Det forklarer Annette Kirk, som sammen med Mie Beck er gruppeledere for sorggruppen. De er begge uddannede i at håndtere sorg, ligesom de som sygeplejersker er vant til at møde mennesker ramt af alvorlig fysisk sygdom og deres pårørende. ”Som pårørende til en person med alvorlig sygdom kan man opleve det, vi kalder uafsluttet sorg eller ventesorg”, forklarer Annette. ”Sorg kan se meget forskellig ud. Når man mister én, kan man sætte et punktum – der kommer ikke flere tab. Det er anderledes, når man er pårørende til én med alvorlig fysisk sygdom. Man kan leve med en uafsluttet sorg, når man er pårørende til én med kronisk sygdom - der kommer hele tiden nye ting, man skal forholde sig til. En anden form for sorg er ventesorg, hvor man ved, at man mister sin kære inden for den nærmeste fremtid. Sorg er ikke bare én ting – der er forskellige former for sorg, og der er mange måder at reagere på dem på”, uddyber Annette.

Sorggruppen mødes én gang om ugen igennem 10 uger. Her taler gruppen om forskellige temaer og områder. Det er blandt andet, hvordan man lærer at leve med sygdom inde på livet. Sorggruppen kommer også til at tale om sygdomsforløbet frem til i dag, ligesom deltagerne kommer til at dele oplevelser med tab i forhold til sygdom – som for eksempel tab af kontrol eller af initiativ. Derudover skal gruppen tale om, hvordan sygdom kan påvirke og forandre relationer til familie og venner. Et andet vigtigt tema i gruppen bliver, hvordan man som pårørende finder ressourcer og plads til egne interesser og behov, ligesom gruppen skal tale om fremtiden med sygdom og håb. Annette har været engageret i sorg- og samtalegrupper i mange år, og den erfaring tager hun med sig ind i samtaleforløbet. Hun siger selv om sin motivation for at være facilitator i gruppen: ”Jeg bliver drevet af glæden ved at opleve mennesker, der forhåbentlig får overskud til at kæmpe videre, og som finder en støtte der, hvor de er”. Der er åbent for deltagere til sorggruppen. Hvis du er interesseret i at blive en del af den eller høre nærmere, så vil Karina Zacho meget gerne høre mere fra dig. Du kan kontakte hende på klza@morsoe.dk eller 2136 9356.