Kort intro

Projekt Jeg til Os

Projekt Jeg til Os sætter fokus på udsatte børn og unge, som af sig selv ikke opnår en positiv oplevelse gennem bevægelse og foreningslivet. Med projektet skal der gives en lettere adgang for bevægelsesuvante børn og unge til at blive en del af nye sociale og aktive fællesskaber på Mors. Projekt Jeg Til Os – Bevægelse i fællesskab er et 3-årigt projekt, som er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og støttet af DGI Nordjylland, FGU Nordvest, Morsø Ungdomsskole og Morsø Kommune. Frivilligcenter Mors er projektholder.