Bevægelsesvenner

I projektet uddannes unge til frivillige bevægelsesvenner. Bevægelsesvenner er en håndholdt indsats i Projekt Jeg til Os og de skal støtte foreningerne og bevægelsesuvante børn og unge i at fastholde aktiviteten gennem sæsonen. Bevægelsesvennerne klædes på til opgaven gennem en uddannelse, som de får diplom på. Uddannelsen giver bevægelsesvennerne kompetence til at understøtte vedholdenhed, relationsdannelse og fokus på fællesskab, herunder igangsættelse af fællesskabende aktiviteter. Bevægelsesvennen har ikke ansvar for at træne hold eller at planlægge træning, men kan indgå i holdenes aktiviteter efter aftale med instruktøren. Bevægelsesvenner kan både deltage som en personlig ven til et bevægelsesuvant barn eller som instruktørens forlængede arm, der støtter målgruppen i at være en del af fællesskabet. Derved tilgodeses forskellige former for relationer og opgaver for bevægelsesvennerne efter motivation og relationskompetencer.

Uddannelsen af bevægelsesvenner sker i et samarbejde med FGU Nordvest og Ungdomsskolen Mors. På FGU Nordvest uddannes elever som en del af deres undervisning, og bliver social støtte i en forening. Undervisningen bygger på elevernes iboende egne ressourcer, så det bliver en hjælp til selvhjælp. På Ungdomsskolen uddannes unge fra foreningslivet, de sociale foreninger eller andre, som har lyst til at blive bevægelsesvenner.

Udvikling og løbende justering af bevægelsesvenner Der skal udvikles to undervisningsforløb, der er tilpasset henholdsvis FGU og Ungdomsskolen Mors. Begge forløb skal gøre unge klare til rollen som bevægelsesven for foreningslivet og bevægelsesuvante børn. Samarbejdet skal køre i et skoleforløb, hvor eleverne introduceres til aktiviteter og hvor de er trygge og kan få opbakning af deres egne lærere. Der afsættes midler til uddannelsesaktiviteter mm.

Hvis du gerne vil høre mere om bevægelsesvenner kan du kontakte Marie Louise Andersen. Du kan både fange hende på telefon eller mail, og du kan få hende på besøg i din forening, på din skole eller andre steder, hvor I gerne vil høre mere.

 

Projektleder Marie Louise Andersen, mlan@morsoe.dk / 2479 4628