Baggrund for projekt

Projekt Jeg til Os sætter fokus på udsatte børn og unge, som af sig selv ikke opnår en positiv oplevelse gennem bevægelse og foreningslivet. Med projektet skal der gives en lettere adgang for bevægelsesuvante børn og unge til at blive en del af nye sociale og aktive fællesskaber på Mors. Projekt Jeg Til Os – Bevægelse i fællesskab er et 3-årigt projekt, som er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og støttet af DGI Nordjylland, FGU Nordvest, Morsø Ungdomsskole og Morsø Kommune. Frivilligcenter Mors er projektholder.

Allerede før coronakrisens start i marts 2020 viste undersøgelser, at børn og unge oplever stigende ensomhed. Da det danske samfund i 2020 gennemgik en markant ændring pga. COVID-19, blev problemet ikke mindre. Det har skærpet fokus i debatten om, hvordan frivillige aktiviteter har en stor og nærmest afgørende betydning for børn og unges trivsel. Modsvaret til ensomhed er meningsgivende fællesskaber. Børn og unge, der vokser op uden påvirkning af en social eller familiær kultur, hvor deltagelse i fællesskab og foreningsliv er forventet eller oplagt, har svært ved selv at tage initiativ til deltagelse.

Mors er et samfund, hvor fællesskab og foreningsliv har stolte traditioner. På øen findes flere end 350 foreninger, hvoraf omkring 40 har aktiviteter for børn og unge spredt ud på hele øen. I en egn, hvor foreningsdeltagelsen traditionelt er høj, stikker børn og unge meget ud, hvis de ikke går til noget, eller hvis forældrene ikke formår at bakke op om fritidsaktiviteterne. Der kan være mange grunde til, at de ikke deltager i frivillige bevægelsesfællesskaber, men ofte er befordring, sociale og økonomiske problemstillinger medvirkende faktorer.

Dette projekt arbejder komplementært med bevægelsesvenner og foreningsfællesskaber som en markant del af løsningen til at få bevægelsesuvante børn og unge ind i sunde fællesskaber. Flere bevægelsesforeninger har i dag vanskeligt ved at integrere de bevægelsesuvante børn og unge i deres aktiviteter – enten fordi de savner frivillige, der er optaget af det sociale på holdene eller i aktiviteterne, eller fordi de ikke har aktiviteter, som er egnede til at rumme bevægelsesuvante. Foreningerne skal støttes i at kunne tage et større socialt ansvar og indgå i et samarbejde om bevægelsesuvante børn og unge. Foreningerne skal tilbydes hjælp og værktøjer, som de kan bruge til udvikling af aktiviteter, der er velegnede til også at få bevægelsesuvante og socialt udsatte børn og unge integreret i foreningens aktiviteter, og desuden skal foreningens frivillige aflastes eller opkvalificeres, så de fortsat kan lykkes med den sport eller aktivitet, som de brænder for at være frivillig træner i.

Hvis du gerne vil høre mere om projektet kan du kontakte Marie Louise Andersen. Du kan både fange hende på telefon eller mail, og du kan få hende på besøg i din forening, på din skole eller andre steder, hvor I gerne vil høre mere om projektet.

Projektleder Marie Louise Andersen, mlan@morsoe.dk / 2479 4628