Bestyrelse for Frivilligcenter Mors

Frivilligcenter Mors er en selvejende institution, hvis øverste myndighed er bestyrelsen. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en to-årig periode forud for Frivilligcentrets Årsmøde.

Poul Erik Olsen
Formand
Udpeget af medlemmerne af Frivilligcenter Mors

 

Pia Thorsen
Næstformand
Udpeget af Folkeoplysningsudvalget på Mors

 

Jens Wittchen
Medlem
Udpeget af de sociale foreninger/patientforeninger under Frivilligt samråd

 

Trine Haaning
Medlem
Udpeget af frivillige/medarbejdere i Frivilligcenter Mors

 

Søren Knøs Christensen
Medlem
Udpeget af de kulturelle institutioner

 

Lene Svenningsen
Medlem
Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune

 

Mette Marie Seerup
Medlem
Udpeget af Det eksisterende ungeråd eller tilsvarende