Bestyrelse for Frivilligcenter Mors

Frivilligcenter Mors er en selvejende institution, hvis øverste myndighed er bestyrelsen. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en to-årig periode forud for Frivilligcentrets Årsmøde.

Søren Knøs Christensen
Formand
Udpeget af de kulturelle institutioner

Louise Bro
Næstformand
Udpeget af frivillige/medarbejdere i Frivilligcenter Mors

Poul Erik Olsen
Medlem
Udpeget af medlemmerne af Frivilligcenter Mors

Poul Filtenborg
Medlem
Udpeget af Folkeoplysningsudvalget på Mors

Klaus Kaysen
Medlem
Udpeget af de sociale foreninger/patientforeninger under Frivilligt samråd

Henrik Kristensen
Medlem
Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune

Mette Marie Seerup
Medlem
Udpeget af Det eksisterende ungeråd eller tilsvarende