Tak til Spar Nord Fonden - Donation til at udnytte de nye rammer til mere

Donation til Frivilligcenter Mors til nye aktiviteter i Frivilligcentret

24.06.2024

Frivillighedscenter Mors modtager donation på kr. 15.000 fra Spar Nord fonden

En helt ny donantion på kr. 15.000 er nu modtaget af Frivillinghedscenter Mors. Afsender er Spar Nord fonden.

Beløbet er givet til hjælp for Frivillighedscenter Mors indretning af nye lokaler, der er belligende på 3. sal ovenpå biblioteket i Nykøbing. Tidligere havde centeret til huse på Støberigården, så flytningen giver helt nye muligheder for tilbud til øens frivillige, herunder lån af mødelokaler m.v.

Beløbet modtages med stor glæde hos Frivillighedscenter Mors, hvor leder Lise Kragh Møller udtaler, at det er en fornøjelse, at opleve opbakningen fra Spar Nord fonden. Vi har på denne måde fået mulighed for at indrette vores nye lokaler, så de kan blive til gavn for en bredere målgruppe og dermed også nye typer af fællesskaber. Vi skylder Spar Nord Fonden en meget stor tak og ser lyst på fremtiden for de mange frivillige vi har her på Mors, siger Lise Kragh Møller

I Spar Nord Nykøbing er der også glæde over donationen fra Spar Nord fonden. Det er en fornøjelse, hver gang vi får donationer til vores område, udtaler kunderådgiver Arne Søndergaard, Spar Nord Nykøbing, der dækker områderne Thy, Mors og Salling.

Vi synes, at det giver god mening, at vi støtter op i det lokalsamfund, som vi lever i og ikke mindst lever af.  Vores motto er ”jo bedre det går for Spar Nord – jo mere kan vi støtte op”, siger Arne Søndergaard.

På billedet ses leder af Frivillighedscenter Mors Lise Kragh Møller og kunderådgiver Arne Søndergaard fra Spar Nord Nykøbing

 

Yderligere spørgsmål til denne pressemeddelelse kan rettes til Arne Søndergaard i Spar Nord, telefon 96161802 eller Lise Kragh Møller hos Frivillighedscenter Mors, telefon 21453335