Årsmøde 2024 afholdes den 20. marts kl 18.00. Alle er velkomne.

Fat dit Frivilligcenter ....

Frivilligcenter Mors afholder Årsmøde den 20. marts kl 18 i de nye lokaler, Holgersgade 7, 3. sal. Umiddelbart forud for Årsmødet holder vi åbningsreception i anledning af vores nye lokaler. Følg med her på siden, i vores nyhedsbrev og på SoMe for mere indformation om receptionen.

Som de sidste år, så foregår Årsmødet i munter stil, hvor du kan møde Frivilligcentrets bestyrelse og ansatte, quizze dig igennem årsberetninger og gode historier fra 2023, og måske ovenikøbet komme derfra med en gavekurv fuld af lækkerier. Forslag, der ønskes drøftet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Det er tredje gang, at Frivilligcentret afholder Årsmøde på denne festlige måde i stedet for et mere traditionelt årsmøde. Programmet er kort og der er bobler i glassene. Alle kan deltage og få en festlig afslutning på onsdagens eftermiddag.

Frivilligcentrets bestyrelse består i dag af:

  • Poul Filtenborg, udpeget af Folkeoplysningsudvalget på Mors - afløses af nyudpegede Aase Hansen
  • Mette Marie Seerup, udpeget af Det eksisterende ungeråd / eller tilsvarende på Mors
  • Poul Erik udpeget af borgere på Mors
  • Henrik Kristensen, udpeget af Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune
  • Klaus Kaysen udpeget af de sociale / patientforeninger under det Frivillige Samråd
  • Louise Bro udpeget af frivillige / medarbejdere i Frivilligcenter Mors
  • Søren Knøs Christensen, udpeget af de kulturelle institutioner

Vores vedtægter beskriver, hvornår de enkelte pladser skal udpeges/genudpeges. I år er det de pladser, som er udpeget af Folkeoplysningsudvalget, af de unge og af borgere på Mors.

Både repræsentanten udpeget af Folkeoplysningsudvalget og for de unge bliver udpeget forud for Årsmødet den 20. marts, mens repræsentanten for borgere først udpeges efterfølgende. Alle med interesse i at besætte denne post kan meddele sin interesse på Årsmødet, og så foretages valget blandt dem kort derefter.

I dag repræsenteres borgere på Mors af Poul Erik Olsen. Poul Erik modtager gerne genudpegning.

Bestyrelsens sammensætning og udpegning er beskrevet i vedtægterne, som kan ses på Frivilligcentrets hjemmeside HER

For yderligere information, kontakt venligst:

  • Formand Søren Knøs Christensen, bibskc@morsoe.dk
  • Centerleder Lise Kragh Møller, mobil 2145 3335, lkmo@morsoe.dk