Sorggruppe for efterladte starter 22. august

Frivilligcenter Mors starter Sorggrupper. Den første er for pårørende til uhelbredeligt syge, og den gruppe starter tirsdag den 22. august

Sorggruppen styres af to frivillige gruppeledere, som begge har gennemgået et sorggruppeleder kursus. Gruppen kommer til at mødes på Frivilligcenter Mors en gang om ugen i 10 uger. 

Du bliver inviteret til en forsamtale inden opstart. 
Alt, hvad der bliver talt om, foregår under tavshedspligt.

For nærmere information kontakt

Karina på 2136 9356 eller Lise på 2145 3335

Kirken på Mors arrangerer også sorggrupper, og Frivilligcentret samarbejder med sorgpræsterne om indsatsen, så vi sikrer, at der er tilbud til flest muligt.

Kirken har startet en sorggruppecafé, som et åbent tilbud til efterladte eller pårørende, som enten har være i sorggruppe, eller for hvem deltagelse i sorggrupper ikke umiddelbart er det relevante.