Fat Dit Frivilligcenter den 23. marts 2022

Bobler og Kransekage kl 17.00 til 18.00

Den 23. marts inviterer vi indenfor til en time med Kransekage og Bobler klokken 17:00-18:00.

I løbet af denne time vil I møde Frivilligcentrets bestyrelse og ansatte, quizze jer igennem årsberetninger og gode historier fra ’21, og én af jer kommer derfra med en gavekurv fuld af lækkerier.

Denne time vil stå i stedet for et mere traditionelt årsmøde, hvor der i år også skal udpeges/genudpeges jeres (medlemmernes) repræsentant til bestyrelsen. I skrivende stund er det Poul Erik Olsen, der repræsenterer jer. Han modtager gerne genudpegning. Vil du have indflydelse, så mød op.*

Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du ved, du kommer, må du af hensyn til kransekagebeholdningen meget gerne give besked til gry@frivilligcentermors.dk

 

*Jf. vedtægterne er bestyrelsen sammensat således:
Udpeges for en periode på 4 år:
Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune - Henrik Kristensen (Tore Müller suppleant)
Udpeget i ulige år:
De Kulturelle institutioner på Mors – Søren Knøs
De Sociale/patientforeninger under Det Frivillige Samråd på Mors – Jens Wittchen
Medarbejdere og de frivillige medarbejdere i Frivilligcenter Mors – Trine Haaning
Udpeges i lige år – og altså i 2022:
Folkeoplysningsudvalget - Poul Filtenborg er udpeget
Ungeråd eller tilsvarende på Mors (nu Ung Kult) – Mette Marie Seerup er genudpeget
Medlemmerne af Frivilligcenter Mors – Poul Erik Olsen skal genudpeges/der skal ske udpegning