STYRK arbejdet i din forening

Frivilligcenter Mors præsenterer i samarbejde med LOF Thy-Mors en aften i foreningsudviklingens tegn. Alle er velkomne.

Frivilligcenter Mors præsenterer i samarbejde med LOF Thy-Mors en aften i foreningsudviklingens tegn. Alle er velkomne.

Endelig må vi samles igen, og genåbningen af foreningslivet venter lige rundt om hjørnet.
Derfor inviterer vi nu til fjerde og sidste arrangement om bestyrelsesudvikling med fysisk fremmøde. Vi har over vinteren afholdt tre oplæg som webinarer, hvor temaerne har været Roller og Kompetencer, Strategisk Ledelse og Idéudviklende processer.
Temaet for oplægget ved dette sidste arrangement vil være implementering af nye tiltag i foreningerne.

Skulle du ikke have været med de første tre gange, kan du finde optagelserne fra dem her: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnlWfhJ_QEB2ZG8l7HvuINx7TKtS5jFsh desuden vil Ole lave en lille opsummering kl. 16:30 inden hovedoplægget.

Aftenens indhold
Ønsker du at styrke og udvikle din forening i organisation og tilbud, kan du denne aften få tips og idéer til, hvordan du griber det an. Alle er velkomne; uanset om du er medlem af en bestyrelse, et udvalg eller du tænker på at blive det. Tag gerne en makker med, så I sammen kan sætte de nye idéer i spil i jeres forening

Om oplægsholderen
Ole Rasmussen er leder af Center for Frivillighed & Ledelse ved Muskelsvindfonden, hvor han blandt andet er ansvarlig for Centerets lederudviklingsprogram. Ole har tidligere arbejdet som filialdirektør og specialkonsulent i Nordea og har sideløbende hermed mere end 25 års erfaring med alle aspekter af det frivillige arbejde: som frivillig, som leder, som udvikler og som bestyrelsesmedlem. Ole har, sammen med Per Larsen, udviklet Muskelsvindfondens Lederuddannelse, hvor han samtidig fungerer som fast underviser.

Praktisk                                                                                                                                 
Arrangementet afholdes torsdag den 3. juni 2021 fra kl. 17:00 til kl. 20:00 i Skovparken 1A, Østergade 37 i Nykøbing.
Tilmelding kan ske til thymors@lof.dk eller tlf. 40280424 eller til Frivilligcenter Mors senest den 31. maj.
Vi serverer en sandwich.
Pris: 50,- kr. pr. person.