Foreningernes dag 2022

Foreningernes Dag afholdes den 27. maj 2022

Foreningernes Dag afholdes den 27. maj 2022. Det er dagen efter Kr. Himmelfartsdag, og dermed er arrangementet tilbage til den dag, hvor det har været afholdt igennem flere år.

Det er Frivilligcenter Mors, der sammen med arrangementets trofaste frivillige Jens Borg, Bent Lund, Poul Li og Erik Vejling, står for arrangementet. Alle foreninger på Mors bliver inviteret til at deltage, og ud fra devisen at "jo flere jo festligere" så håber vi altid, at der er mange foreninger, som har lyst til at repræsentere foreningslivet på Mors den dag.

På grund af Corona forsøgte vi i 2021 at afholde dagen i september samme dag, som Nykøbing får besøg af Nordens største træskibssejlads. Den dag er der ikke ret stor tilslutning til, og derfor flytter vi nu dagen tilbage igen.