Årsmøde i Frivilligcenter Mors 2021

Frivilligcenter Mors indbyder hermed alle interesserede til Årsmøde, ONSDAG DEN 24. MARTS KL 19 TIL 20.

Frivilligcenter Mors indbyder hermed alle interesserede til Årsmøde, ONSDAG DEN 24. MARTS KL 19 TIL 20.

Årsmødet afholdes på Zoom.

Tilmelding til gry@frivilligcentermors.dk senest den 22. marts.
Efter fristen modtager du et link til mødet. Der bliver mulighed for at teste udstyr og mødeform den 23. marts. Nærmere info på
mail efter tilmelding.

Hils på bestyrelsen og hør om vore aktiviteter

Forslag, der ønskes drøftet, skal være undertegnede i hænde senest den 16. marts på mail peolsen@live.dk

På Frivilligcenter Mors’ vegne
Poul Erik Olsen
Formand