Årsmødet i Frivilligcenter Mors 2020 aflyst pga. Corona

Årsmødet i Frivilligcenter Mors 2020 aflyst pga. Corona.

Her kan I læse vores beretninger. Der er udpeget til bestyrelsen jf. vores vedtægter forud for det planlagte arrangement.

Pia Thorsen blev udpeget af Folkeoplysningsudvalget

Mette Marie Seerup  blev udpeget som repræsentant for de unge. Mette Marie afløser Ole Brondbjerg, som er fraflyttet kommunen og derfor ikke ønskede genudpegning.

Poul Erik Olsen blev genudpeget for medlemmerne

 

Se Formandens Årsberetning her

Se Lederens Årsberetning her