Bliv medlem af Frivilligcenter Mors

Alle frivillige sociale, etniske og folkeoplysende organisationer, foreninger og projekter på Mors kan blive optaget som medlemmer, såfremt de kan tilslutte sig Frivilligcenter Mors’ formål

Medlemskab er gratis og det giver adgang til brug af Frivilligcentrets lokaler, faciliteter, udstyr, rådgivning og konkret arbejdsbistand. Udgifter til forplejning, print osv skal medlemmerne selv afholde.

Alle frivillige sociale, etniske og folkeoplysende organisationer, foreninger og projekter på Mors kan blive optaget som medlemmer, såfremt de kan tilslutte sig Frivilligcenter Mors’ formål. Desuden kan enkeltpersoner, der arbejder med eller vil arbejde med almene velgørende formål også blive medlemmer..

Foreninger, institutioner m.v., hvis hovedformål er af merkantil art kan ikke optages med mindre optagelsen vedrører en almen velgørende aktivitet, hvis formål kan accepteres af frivilligcentrets bestyrelse.

Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til Frivilligcenter Mors. Alle medlemmer modtager vores mails med nyheder og nyttig viden.