Benyt dig af Frivilligcenter Mors

Alle frivillige sociale, etniske og folkeoplysende organisationer, foreninger og projekter på Mors kan benytte sig af Frivilligcentrets ydelser, såfremt de kan tilslutte sig Frivilligcenter Mors’ formål

Som udgangspunkt er det gratis at benytte Frivilligcentrets ydelser, dvs at låne Frivilligcentrets lokaler, faciliteter, udstyr, rådgivning og konkret arbejdsbistand. Udgifter til forplejning, print osv skal medlemmerne selv afholde.

Alle frivillige sociale, etniske og folkeoplysende organisationer, foreninger og projekter på Mors kan benytte Frivilligcentrets ydelser, såfremt de kan tilslutte sig Frivilligcenter Mors’ formål. Ligesom enkeltpersoner, der arbejder med eller vil arbejde med almene velgørende formål også kan.

Kontakt Frivilligentret for at høre, hvad vi evt kan gøre for dig eller dit fællesskab.