Hvad er en bisidder?

En bisidder er din støtte og kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål eller hjælpe dig med at huske, hvad du vil fortælle.

En bisidder er din støtte og skal som sådan ikke føre eller overtage din sag. En bisidder kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, eller hjælpe dig med at huske, hvad du vil fortælle. En bisidder har mulighed for at få aktindsigt i sagen, men en myndighed kan kræve en fuldmagt fra den retlige interesserede part. En bisidder kan kun træffe beslutninger for dig i det omfang, der er udstedt en gyldig fuldmagt hertil. Det er gratis at bruge vores bisidder og bisidderne har tavshedspligt. Bisidderne er uafhængige, frivillige og har gennemgået bisidder kursus.

Efter samtalen kan din bisidder hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der blev sagt og besluttet.

  • En bisidder er din støtte.
  • Når du har en sag i kommunen, har du ret til en bisidder.
  • Når du skal til samtale i kommunen har du ret til en bisidder.
  • En bisidder er din støtte og kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål.
  • En bisidder kan hjælpe dig med at huske, hvad du vil fortælle.
  • En bisidder skal som sådan ikke føre eller overtage din sag.
  • En bisidder har mulighed for at få aktindsigt i sagen.
  • En bisidder kan kun træffe beslutninger for dig i det omfang, der er udstedt en gyldig fuldmagt hertil.
  • Efter samtalen kan din bisidder hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der blev sagt og besluttet.


Bisidderen må ikke føre samtalen for dig, eller skrive til det offentlige i din sag.

 

Alle vore frivillige bisiddere har gennemgået en kort uddannelse, så du trygt kan bruge vores tilbud. Ring og hør mere om, hvad en bisidder kan hjælpe med.

Kontakt Karina på Tlf: 2136 9356 eller på mail klza@morsoe.dk